Drogi Kliencie!

Informujemy, że w chwili składania zamówienia, uznajemy, iż zapoznali się Państwo z naszym regulaminem.

Informacje o sposobie składania zamówień:

1. Zamówienia można składać poprzez adres e-mail (biuro@meblewojtek.pl). Proszę podać nazwę produktu, tkaninę obiciową w jakiej ma zostać wykonany mebel oraz czy podane wymiary Państwu odpowiadają.

2. Zamówienia można składać również telefonicznie: +48 787 835 531

Po wstępnej rozmowie telefonicznej otrzymają Państwo podsumowanie zamówienia do zatwierdzenia, dane do przelewu należności (zadatek. zaliczka).

Informujemy, że w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia zaliczka i zadatek nie podlegają zwrotowi i zostają przekazane na poczet zakupienia towaru potrzebnego do wykonania zamówienia.

3. Tolerancja wymiarów siedzisk i wysokości w naszych meblach wynosi +/- 4 cm. Jeśli zależy Państwu na dokładnym wymiarze proszę to uwzględnić w mailu.

4. Jeśli tył mebli ma zostać obity tkaniną - proszę również to uwzględnić w mailu, w przeciwnym razie zostanie on obity podbitką.

5. Przy składaniu zamówienia proszę o podanie rodzaju dokumentu sprzedaży (faktura, rachunek imienny, paragon)- w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon. Uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy faktury vat.

6. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Informacja o zwrotach:

1. Zgodnie z artykułem 38. Ustawy o Prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. (podstawa prawna: Dz.U.2014.0.827 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). 

2. Zgodnie z powyższym zapisem, zwrotom podlegają tylko meble standardowe, to znaczy o standardowych wymiarach, bez wprowadzonych jakichkolwiek zmian w wyglądzie zewnętrznym mebla, na przykład bez wszelkiego rodzaju wstawek z tkanin lub ekoskóry czy dodatkowych przeszyć, pikowań czy innych dodatków, które były wcześniej uzgadniane z Klientem i różnią się od mebla standardowego.

3. Mebel wykonany od podstaw, na indywidualne zamówienie, według indywidualnego projektu również nie podlega zwrotowi.

4. Każdy mebel, który posiada zmiany w wymiarach lub wyglądzie zewnętrznym nie podlega zwrotowi, ponieważ został wykonany na indywidualne zamówienie Klienta, według jego potrzeb.

5. Na zwrot towaru standardowego mają Państwo 14 dni, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Prosimy o skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

8. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Informujemy, iż zgodnie z artykułem 22. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2016.0.380 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dlatego też nie przyjmujemy zwrotów towarów zakupionych na fakturę na firmę.

Informacja o dostawie:

Prosimy o dokładne obejrzenie towaru w chwili odbioru od przewoźnika, ponieważ przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.  

Przed każdym odbiorem przesyłki należy ją dokładnie zbadać, czy nie są widoczne jakieś uszkodzenia. W przypadku ich zaistnienia należy bezzwłocznie domagać się od przewoźnika spisania protokołu na tą okoliczność.

Zgodnie z art. 548. Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

 

Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo przewozowe, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Przed dostawą Klient jest powiadomiony o jej terminie, w następnej kolejności przewoźnik informuje godzinę przed przyjazdem. W przypadku braku odbioru towaru, zwracane są koszty zamówienia pomniejszone o koszty transportu oraz wartości niestandardowe. 

Informacja o reklamacjach

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta. Gwarancja zarówno dla przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych to 6 miesięcy licząc od daty sprzedaży produktów.

Rekamację należy składać na adres mailowy biuro@meblewojtek.pl. Prosimy o dokładne opisanie co się stało z produktem, datę zakupu (skan dokumentu sprzedaży) i zdjęcia. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu na swój koszt pod adres firmy Brody 638, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Towar powinien być dobrze zapakowany, ostre i wystające części powinny być owinięte.

Po rozpatrzeniu reklamacji otrzymają Państwo dalsze informacje.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

W przypadku postępowania gwarancyjnego między Klientem a Producentem, wszczętego na podstawie zgłoszenia
reklamacyjnego z tytułu gwarancji, przedmiotu posiadającego gwarancję producenta firma Meble Wojtek występuje
wyłącznie jako pośrednik, co oznacza, że nie jest stroną w procedurze reklamacyjnej. Tym samym firma Meble Wojtek nie ponosi
odpowiedzialności za przebieg, czas realizacji, formę i rezultat procedury gwarancyjnej przeprowadzonej przez Producenta.
W przypadku nieuznania reklamacji z tytułu gwarancji przez Producenta lub nieuzasadnionej reklamacji z tytułu gwarancji,
Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wiążące się z procedurą gwarancyjną.

Nie świadczymy usług transportowych poza granice Polski. Reklamacje mebli, które zostały wywiezione przez Klienta poza granice Polski podlegają reklamacji na terenie Polski w miejscu dostarczenia towaru przez kierowcę. 

Informujemy, że w chwili przystąpienia do realizacji zamówienia zaliczka i zadatek nie podlegają zwrotowi i zostają przekazane na poczet zakupienia towaru potrzebnego do wykonania zamówienia.

Informacja o meblach wykonanych z litego drewna i płyty fornirowanej

Meble produkowane z drewna i oklein naturalnych ukazują naturalne piękno i strukturę zastosowanego materiału. Dlatego dopuszczalne są występujące naturalne różnice pomiędzy poszczególnymi elementami w meblu oraz pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami mebli, co powoduje, że każdy wyrób jest inny, niepowtarzalny, oryginalny. Powierzchnia każdego mebla może sprawiać inne wrażenie optyczne, co jest dowodem naturalnego pochodzenia materiału oraz podkreśla wartość mebla z drewna i okleiny. Również sęki lub promienie rdzeniowe jako naturalne cechy drewna potwierdzają naturalne pochodzenie materiału. Różne gatunki drzew, a także struktura, usłojenie, różnice odcieni naturalnego drewna i sposób jego obróbki mają wpływ na absorbowanie bejcy w procesie barwienia i wchłanianie materiałów lakierniczych w procesie wykańczania. W meblach w których wykorzystane są elementy gięte, sklejkowe, fornirowane, w następstwie procesu parzenia zmieniają się właściwości drewna, dlatego takie powierzchnie mogą inaczej reagować niż drewno lite na bejce i lakiery, co wpływa na indywidualny charakter każdego mebla.